ชัยชนะอยู่ที่ไหน

มนุษย์เราเกิดมาไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเอง เราเติบโตขึ้นจากประสบการณ์ เราสร้างตนสร้างทรัพย์สิน เรามีความสุขกับทรัพย์สินนั้น และเรามีความทุกข์กับการเสียทรัพย์ได้เช่นกัน ถ้าเราเข้าใจชีวิต การที่เราไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราต่างหากที่ทำให้เรามีความสุขที่แท้จริง❤️